CMR pavadzīmes veidlapas

CMR pavadzīme ir pārvadājuma līgums un preču pārvadājuma dokuments. Atbilstoši Civillikuma 2230. pantam ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par norunātu maksu no vienas vietas uz otru norādītu vietu, nododot tās adresātam.

Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) 5. pants paredz, ka CMR pavadzīmi paraksta (noslēdz pārvadājuma līgumu) nosūtītājs un pārvadātājs. Vēl šajā pantā ir noteikts, ka paraksti var būt iespiesti tipogrāfiski vai aizstāti ar zīmogiem, ja to atļauj likums tajā valstī, kurā tiek noformēta pavadzīme.

CMR pavadzīmi komersants aizpilda saskaņā ar CMR konvencijas 6. pantu - CMR pavadzīmē tiek norādītas ziņas:

  • 1par pavadzīmes noformēšanas datumu;
  • 2preču/kravas nosūtītāju un viņa adresi;
  • 3preču/kravas saņēmēju un viņa adresi;
  • 4preču nosaukumu;
  • 5tās iepakojumu skaitu;
  • 6kravas bruto svaru;
  • 7preces iekraušanas un izkraušanas vietu;
  • 8kravas pārvadātāju preču/kravas pieņemšanas laiku;
  • 9un citu ar pārvadājumu saistītu informāciju.

Konvencijas nosacījumi neparedz muitas atzīmju veikšanu uz CMR pavadzīmes.

Konvencija paredz, kādas ziņas ir jāsatur pavadzīmei, tā nenosaka, kā tā ir jāaizpilda. Plašāku informāciju par CMR pavadzīmi (pārvadājuma līgumu), iespējams, Jums varētu sniegt asociācija „Latvijas auto”.

Avots: LR Valsts Ieņēmumu Dienests

Atvērt CMR pavadzīmes veidlapu:

Pieslēgties sistēmai

Aizmirsi paroli?

DEMO versija

Šeit bezmaksas un bez reģistrēšanās varat izmēģināt gandrīz visas iespējas, ko Tavirekini.lv piedāvā!